Witamy serdecznie!

Im więcej miłości tym więcej miłości

Przyjaciele Miłości Miłosiernej to duchowa rodzina, która chce się formować wewnętrznie w duchowości Miłości Miłosiernej (duchowości „pustych rąk”). Pochodzimy z różnych stron Polski, z różnych środowisk i wspólnot. Są wśród nas osoby wszystkich stanów i powołań. Łączy nas miłość do Kościoła Katolickiego oraz przekonanie, że słabość ludzka nie tylko nie jest przeszkodą na drodze do Boga, ale właściwie przeżywana (w prawdzie, pokorze i cierpliwej pracy nad sobą), może stać się „pojemnością” na łaskę. Szczególnie bliscy nam świadkowie Miłosiernej Miłości to: św. Jan Paweł Wielki, Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Franciszek z Asyżu. Inicjatorami powstania grona Przyjaciół są małżonkowie Monika i dk. Marcin Gajdowie (www.gajdy.pl) pochodzący z Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Marcin jest diakonem stałym, lekarzem i teologiem, Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym, oboje są psychoterapeutami od lat zaangażowanymi w prowadzenie rekolekcji za wiedzą i zgodą władz kościelnych. Diakon Marcin sprawuje opiekę duszpasterską nad gronem PMM i związanymi z nimi grupami kontemplacyjnymi.

KATECHEZY WSTĘPNE