Spotkania Grupy Modlitwy kontemplacyjnej – on line – Każdy poniedziałek o godz. 20.00

Kilka zasad przed dołączeniem:

  • Aby dołączyć do spotkania potrzebna jest aplikacja ZOOM. Hasło do spotkania: cisza
  • Spotkanie rozpoczyna się w poniedziałki, punktualnie o g. 20 (od 19.55 jest możliwość dołączenia do wspólnoty).
  • W trakcie spotkania, przez cały czas, Twój mikrofon pozostaje wyłączony, chyba że prowadzący poprosi o zmianę.
  • Opcjonalnie można również wyłączyć swoją kamerę
  • Bardzo nam zależy aby były to przede wszystkim spotkania modlitewne a nie towarzyskie, dlatego wszelkie rozmowy prosimy przełożyć na czas po modlitwie.
  • Hasło do spotkania: cisza

Przyjacielu,
zapraszamy Cię na spotkanie modlitewne online, które odbywa się wg poniższego planu:
- wspólna modlitwa na rozpoczęcie
   (do wyświetlenia lub pobrania)
- akt pokutny
- znak pokoju
- lectio divina - lectio, meditatio, oratio (2-3 min.), contemplatio (20 min. w ciszy)
- wspólna modlitwa na zakończenie

Aby dołączyć, kliknij w aktualna datę spotkania